Gröna Klustret Nuntorp

Här samlas gröna näringar för att tillsammans utbyta kunskap och erfarenhet. Kurser, seminarier och uppdragsutbildningar är ytterligare en del i vår verksamhet. Syftet med Leaderprojektet, att skapa ett grönt kluster, är att det ska främja hållbar utveckling och tillväxt av de gröna näringarna. Det ska också stärka och utveckla befintliga företag men framförallt främja och stimulera nyföretagande, med fokus på ungdomar och utrikesfödda. Målet med projektet är att bygga upp klustret, engagera aktörer, anordna nätverksträffar, samordna utbildning och stötta nyföretagande.

Uthyrning och Service

Vill du bli en del av klustret på plats? Då finns det möjlighet att hyra lokaler här på Nuntorp.

Läs mer
Aktiviteter och Evenemang

På Gröna Klustret Nuntorp passar det utmärkt att anordna olika typer av event och stormöten. Vi kan även bistå med kontaktperson och marknadsföring.

Läs mer
Utbildning och Forskning

Gröna Klustret anordnar kurser, seminarier och utbildningar. Vi fungerar också som kontaktperson i forsknings- och utecklingsfrågar.

Läs mer

Evenemang

Det här händer på Nuntorp

I Gröna Klustret arrangerar vi evenemang och kurser för olika typer av aktörer. Här kan du se vad som händer på Nuntorp.

Aktuellt

Öppet Hus Nuntorpsgymnasiet

24/1 - 20
Läs mer

Rapsmästaren

24/1 - 20

Rapsmästaren 2020 är en tävling där 40 lag gör upp om högsta råfettskörden i höstraps. Tävlingsfältet ligger på gården Egonsborg utanför Trelleborg. Förutom mycket publicitet och äran är det en vinstsumma på 50000 kronor! Man kommer även kunna följa tävlingen i lantbrukspressen och på Facebook. Det deltar även några lag från våra grannländer i tävlingen. […]

Läs mer
Rapsfält

Nuntorpsgymnasiet

24/1 - 20

Det är Dinglegymnasiet AB som står bakom det nya gymnasiet, och det är Naturbruksprogrammet och gymnasiesärskola som bedrivs. Elevtillströmningen har varit god och klasserna är fulla. Samarbete med Gröna Klustret och företagen som finns på området är en grundpelare för skolans verksamhet. Skolans målsättning är att svara upp mot de gröna näringarnas behov och förväntningar […]

Läs mer