Gröna Klustret Nuntorp

Här samlas gröna näringar för att tillsammans utbyta kunskap och erfarenhet. Kurser, seminarier och uppdragsutbildningar är ytterligare en del i vår verksamhet. I höst kommer det att hända en hel del här på Gröna Klustret Nuntorp. Nuntorpsgymnasiet startar, vi kommer att kunna erbjuda en rad olika utbildningar inom bland annat ledarskap och HLR och vi fortsätter att var en mötesplats för både konferenser och seminarier. Dessutom har en förstudie gällande " Gröna baljväxter - klimatsmart mat " inletts och en process kring lokal produktion till offentliga kök kommer att genomföras tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Uthyrning och Service

Vill du bli en del av klustret på plats? Då finns det möjlighet att hyra lokaler här på Nuntorp.

Läs mer
Aktiviteter och Evenemang

På Gröna Klustret Nuntorp passar det utmärkt att anordna olika typer av event och stormöten. Vi kan även bistå med kontaktperson och marknadsföring.

Läs mer
Utbildning och Forskning

Gröna Klustret anordnar kurser, seminarier och utbildningar. Vi fungerar också som kontaktperson i forsknings- och utecklingsfrågar.

Läs mer

Evenemang

Det här händer på Nuntorp

I Gröna Klustret arrangerar vi evenemang och kurser för olika typer av aktörer. Här kan du se vad som händer på Nuntorp.

Aktuellt

Rapsmästaren

18/9 - 19

Rapsmästaren 2020 är en tävling där 40 lag gör upp om högsta råfettskörden i höstraps. Tävlingsfältet ligger på gården Egonsborg utanför Trelleborg. Förutom mycket publicitet och äran är det en vinstsumma på 50000 kronor! Man kommer även kunna följa tävlingen i lantbrukspressen och på Facebook. Det deltar även några lag från våra grannländer i tävlingen. […]

Läs mer

Nuntorpsgymnasiet

18/9 - 19

Det är Dinglegymnasiet AB som står bakom det nya gymnasiet, och det är Naturbruksprogrammet och gymnasiesärskola som bedrivs. Elevtillströmningen har varit god och klasserna är fulla. Samarbete med Gröna Klustret och företagen som finns på området är en grundpelare för skolans verksamhet. Skolans målsättning är att svara upp mot de gröna näringarnas behov och förväntningar […]

Läs mer

Förstudie ”Gröna baljväxter-Klimatsmart mat”

18/9 - 19

Vi genomför just nu en förstudie om gröna baljväxter som är ett klimatsmart val! Övergripande målet är “en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet” BAKGRUND • Flera utmaningar finns för att nå regeringens […]

Läs mer