Bli medlem

24/1 - 20
Insats Årsavgift Serviceavgift
Medlemskap A Stödjande medlemmar 1.000 kr 350 kr 0
Medlemskap B Lantbruk/Företag 1.000 kr 350 kr 5.000 kr*
Medlemskap C Lantbruk/Företag 1.000 kr 350 kr 10.000 kr*

Medlemskap A Inbjudan till årsmötet. Stödjande medlemmar – Insats: 1.000 kr, Årsavgift: 350 kr, Serviceavgift: 0.

Medlemskap B Inbjudan till årsmötet samt minst 2 event/föredag/utbildningar per år efter styrelsebeslut. Lantbruk/Företag – Insats: 1.000 kr, Årsavgift: 350 kr, Serviceavgift: 5.000 kr*.

Medlemskap C Inbjudan till årsmötet samt minst 2 event/föredag/utbildningar per år efter styrelsebeslut. Lantbruk/Företag – Insats: 1.000 kr, Årsavgift: 350 kr, Serviceavgift: 10.000 kr*.

Dessutom minst två nätverksträffar per år, reklam på vissa utskick och fri reklamplats på skylt vid entrén.

* Serviceavgiften är angiven exkl. moms.

Medlemskap / Serviceavgift

Gröna Klustret Nuntorp Ekonomisk Förening
  • Här skriver du in din adress