Excel grundutbildning, heldag

24/10 - 19

I denna utbildning samverkar Gröna Klustret med både eDIT och Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst är en av Västsveriges största utbildningsaktörer. Vi erbjuder ett brett utbud av gymnasie- och vuxenutbildningar av god kvalitet. Kunskapsförbundet Väst är ett kommunalförbund som ägs av Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Hos oss studerar cirka 3 000 elever på gymnasiet och nästan 3 000 studenter på vuxenutbildningen.

eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Detta ser vi som en bra sak att samverka kring, onödigt att tre olika aktörer ordnar liknande kurser på var sitt håll, när vi kan göra det tillsammans!