Utbildning och Forskning

21/5 - 19

På Gröna Klustret anordnas kurser, seminarier och utbildningar. Vi kan fungera som kontaktperson i utbildnings- och forsknings frågor samt koordinera behov och identifiera lämpliga aktörer.

Utbildning

Till hösten startar Nuntorpsgymnasiet här på Nuntorp.

Skolstart på Nuntorp ht 2019

Dinglegymnasiet AB har fått tillstånd att få starta upp Nuntorpsgymnasiet från ht 2019. Inriktningen för Nuntorpsgymnasiet kommer att vara häst, lantbruk samt särskola.

Dinglegymnasiet har under en tid fört dialoger med ett flertal företagare och företrädare inom dom gröna näringarna i Dalsland som alla vittnar om ett mycket starkt behov utav utbildad personal för framtiden. Genom att förlägga en naturbruksutbildning på Nuntorp kommer vi kunna utbilda arbetskraft med rätt kompetens för det gröna näringarna.

På området kommer också finnas ett starkt nätverk av olika företag inom de gröna näringarna som Nuntorpsgymnasiet kommer att samarbeta med

http://www.nuntorpsgymnasiet.se/

http://Gymnasiekatalog-Nuntorp-2019-2020-digital.pdf

http://mailto,https://www.ja.se/artikel/59978/nya-nuntorp-gymnasiet-i-samarbete-med-branschen.html.se

 

Grön Integration

Den 17 september startar GRÖN UTVECKLING på Nuntorp.

Pressmeddelande 20 augusti, 2018

Ett steg framåt för grön kompetens

Gröna Klustret Nuntorp gör nu en första satsning för att främja de gröna näringarna. Den 15 september startar Grön utveckling – ett arbetsmarknadspolitiskt projekt med målet att erbjuda nyanlända svenskundervisning i kombination med utbildning inom lantbruk, livsmedelsförädling och park- och anläggning.

Det råder idag ett stort behov av arbetskraft inom de gröna näringarna och projektet är en satsning för att dels skapa arbetskraft inom området, dels sysselsätta en grupp människor som står utanför arbetsmarknaden.

– Projektet skapar en bro från arbetslöshet till praktik, utbildning och jobb. Det ligger helt i linje med vår vision, säger Lars-Göran Berg, verksamhetsledare för Gröna Klustret Nuntorp.

Grön utveckling sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och Kunskapsförbundet Väst. Det vänder sig i ett första läge till nyanlända. Utbildningen är förlagd till Nuntorp där deltagarna kommer att studera SFI (utbildning i svenska för invandrare) och delta i en praktisk utbildning med inriktning lantbruk, livsmedelsförädling och park- och anläggning.

Flera lokala företagare är engagerade i satsningen för att erbjuda praktik och handledning.
– Det finns idag en okunskap från arbetstagare om att det finns en stor efterfrågan på arbetskraft inom det här området. Dessutom är det många arbetsgivare inom den här branschen som har svårt att locka till sig arbetskraft. Den här satsningen möjliggör att parterna får kontakt med varandra, säger Anna Norrström, sektionschef vid Arbetsförmedlingen Norra Älvsborg.

Johan Hector är biträdande rektor på Kunskapsförbundet Väst.
– Det är en bra möjlighet för eleverna att snabbare komma ut i jobb. Det är viktigt att få in utbildningsdelen tidigt och skapa ett intresse, säger han. Utbildningen pågår i två omgångar under ett år och deltagarna kommer från närområdet. Om projektet blir framgångsrikt finns en ambition att fortsätta.
– Då hoppas vi kunna satsa vidare även för andra grupper, säger Lars-Göran Berg.

Kontakt:

Lars-Göran Berg, verksamhetsledare, Gröna Klustret Nuntorp:
0730-30 15 48, lars-goran.berg@hotmail.com

Johan Hector, biträdande rektor på Kunskapsförbundet Väst:
johan.hector@kunskapsforbundet.se

Anna Norrström, sektionschef vid Arbetsförmedlingen Norra Älvsborg:
0104-86 92 39, anna.norrstrom@arbetsformedlingen.se

Forskning

Vi i Gröna Klustret vill vara aktiva inom forskning och utveckling med att erbjuda resurser till projekt, t.ex provplatser, datainsamling, analyser och rapportering.

Länsstyrelsen i Västra Götaland bedriver just nu försöksodling på Nuntorp för stärkt lantbruk med stöd ifrån Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet presenterades för inbjudna gäster den 7:e juni.